http://www.trzymajsteryswejkariery.witryna.info/

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

Trzymajsteryswejkariery

linia

Zadanie nr 1

”Chwyć stery swej kariery”- mgr Ewa Cedro

82 godz. konsultacji doradczych,30h zajęć warsztatowych dla uczniów klas I - III, wycieczka na Targi Edukacyjne, 10h zajęć z praktykami życia gospodarczego, udział 130 uczniów. zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych młodzieży z Gimnazjum w Górnie, zdobywanie wiedzy na temat zawodu, poznanie przez ucznia swoich preferencji i predyspozycji zawodowych

linia

Zadanie nr 2

Szkolna Agencja Promocji i Reklamy – mgr Robert Piotrowski

69h zajęć fotoreporterskich (posługiwanie się kamerą, aparatem, dyktafonem, obróbka komputerowa materiałów) i dziennikarskich - filmy, prezentacje, audycje radiowe, gazetki, foldery, gadżety reklamowe, strona www, wycieczki do agencji reklamy, radia, TV, Zielona Szkoła 7 dni w lipcu jako nagroda dla najlepszej klasy oraz dla najbardziej aktywnych uczestników działań, 40 uczniów. Zdobycie umiejętności obsługiwania urządzeń multimedialnych, sposobów prezentacji i reklamy, współpracy w zespole, rozwój wrażliwości estetycznej.

linia

Zadanie nr3

Koło Młodych Webmasterów- mgr Małgorzata Breśka

27 h zajęć, wycieczka do zakładu poligraficznego – spotkanie z grafikiem komputerowym, konkurs na grafikę komputerową, strona internetowa gimnazjum, galeria prac graficznych uczniów, 10 uczniów.Zdobycie umiejętności przydatnych do realizacji planów edukacyjnych i zawodowych tj.: poznanie narzędzi edytorów grafiki i obrazu, narzędzi do tworzenia stron www, świadome korzystanie z możliwości komputera, rozwój wyobraźni, logicznego myślenia, umiejętność współpracy w zespole.

linia

Zadanie nr 4

Język angielski paszportem do Europy– mgr Iwona Kot

16 h zajęć z native speakerami, 20 h zajęć przygotowujących do egzaminu językowego, 48 godzin zajęć pokazowych w szkołach językowych, konkurs czytelniczy, koncert kolęd w różnych językach,20 h zajęć językowych w Internecie, Międzygimnazjalny konkurs wiedzy o kulturze UK, 130 uczniów. Nabycie przez uczniów umiejętności koniecznych do posługiwania się językiem angielskim, wzmocnienie potrzeby uczenia się języka obcego z zastosowaniem najnowszych technologii, dobre przygotowanie do egzaminu.

linia

Zadanie nr 5
Internetowa podróż przez kraje niemieckojęzyczne   
– mgr Grzegorz Szczepański.

32h zajęć, wycieczka do Instytutu Goethego w Krakowie, 30 uczniów. Poprawa znajomości języka niemieckiego, zdobycie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i ich kulturze, nabycie sprawności wykorzystywania Internetu i nowoczesnej TI w nauce języka obcego.

linia

Zadanie nr 6

„Wykorzystaj szansę”
– mgr J. Krzysiek, mgr R.Dostał, mgr A. Laskowska

Diagnoza kompetencji uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum,60h zajęć socjoterapeutycznych, 120h zajęć wyrównawczych humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych dla uczniów klas I i II, 48 h nauczania indywidualnego, 25 uczniów.Poprawa motywacji do nauki i pracy nad własnymi słabościami, wyrównanie braków edukacyjnych.

linia

Zadanie nr 7

„Trening przed egzaminem gimnazjalnym”
– mgr R. Dostał, mgr R. Piotrowski,
-mgr J. Mochocki, mgr M. Pobocha,
-mgr B. Zębik, mgr E. Piotrowska,
-mgr inż. P. Frankowicz
.

100h zajęć obowiązkowych dla uczniów klas III przygotowujących do egzaminu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego – praca w dwóch grupach na różnych poziomach.Nabycie doświadczenia i różnych taktyk rozwiązywania zadań testowych, pracy z tekstami źródłowymi, wzmocnienie motywacji do zdobycia wysokiego wyniku z egzaminu celem realizowania swoich planów edukacyjnych i zawodowych.

linia

Zadanie nr 8

Koło naukowo-techniczne

- mgr Elżbieta Piotrowska,-mgr inż. Piotr Frankowicz

28h zajęć konstrukcji geometrycznych i twórczego rozwiązywania problemów,28h warsztatów modelarskich, wyjazd do Muzeum Techniki w Warszawie i Planetarium na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym, wystawa prac uczniów - modele i rysunki,30 uczniów.Rozwijanie zainteresowań przedmiotami technicznymi, nabycie sprawności manualnej, logiki w planowaniu czynności, stosowania algorytmów.

linia

Zadanie nr 9
„Z chemią za pan brat”- mgr Beata Zębik

20 uczniów, 42 godziny zajęć, 3 wycieczki poznawcze do:

- kopalni soli w Wieliczce,

-Tarnowskich Gór

- Szlakiem ropy naftowej – Krosno, Jasło.

Rozwój umiejętności zdobywania informacji, prezentowania ich, poznanie zawodów związanych z górnictwem, ekologią, chemią.

linia

Zadanie nr 10

Biblijne Koło Teatralne - mgr Jolanta Gawęcka

56h warsztatów teatralnych i artystycznych, 3 inscenizacje, tworzenie scenografii, wycieczka Śladami Jana Pawła II i rajd pieszy pielgrzymkowy, 3 konkursy, 80 uczniów.Polepszenie sytuacji wychowawczej,organizowanie życia społeczności szkolnej i lokalnej wokół religii i kultywowania tradycji, rozwój uzdolnień artystycznych i możliwość zaprezentowania ich dla szerszej publiczności, umiejętność pracy zespołowe i przydział ról zgodnie z możliwościami.

linia

Zadanie nr 11

Szkolna Akademia Krajoznawcza - mgr Grzegorz Niestój

Powstanie szkolna biblioteka krajoznawcy, praca z tablicą multimedialną, 15h prelekcji z przewodnikiem, 5 wycieczek po regionie:

-Szlakiem literackim,

- Wędrówka przez wieki – od prekambru do czwartorzędu, 
- Zamki, dwory i budowle obronne województwa świętokrzyskiego,

-Przyroda Ponidzia,

- Przyroda Gór Świętokrzyskich,

50h zajęć wiedzy o regionie, filmy, materiały edukacyjne na publikację, kronika.
Zdobycie wiedzy o regionie (historia i tradycja, krajoznawstwo, ekologia, przyroda) i jego potrzebach, umiejętność opracowania trasy i dokumentacji wycieczki zgodnie z zasadami przedsiębiorczości, wykorzystywanie TI, zawody związane z turystyką.

linia

Zadanie nr 12
Koło literacko-publicystyczne - mgr Renata Dostał

25h zajęć, 2 wyjazdy na spektakle teatralne całą szkołą, wizyty w muzeach, prace literackie uczniów, udział w konkursach literackich, 130 uczniów. Nabycie umiejętności odbioru dzieł literackich i sztuki, redagowania wypowiedzi publicystycznych, umiejętność zachowania się w teatrze, potrzeba prezentowania twórczości własnej, poznanie zawodów związanych ze sceną.

linia
Zadanie nr 13
„Śladami żołnierzy Armii Krajowej” - mgr Janusz Mochocki

24h zajęć, 3 wycieczki: Wyjazd do Muzeum Oświęcimskiego i Muzeum Armii Krajowej, Wyjazd do Muzeum Pamięci Narodowej i na Cmentarz Partyzancki w Kielcach, Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego, 2 rajdy piesze, materiały opracowane przez uczniów zostaną wydane w formie książkowej, 25 uczniów.

Pogłębienie zainteresowań historycznych, kształtowanie postaw patriotycznych, wykorzystywanie TI, umiejętność komunikowania się i pracy w zespole, poznanie zawodów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, archiwizacją.

linia

Zadanie nr 14
Koło Poważnych Słuchaczy Muzyki Poważnej
- mgr Grzegorz Kusztal

38h zajęć, 4 wyjazdy na koncerty do Filharmonii Świętokrzyskiej, konkurs, audycje w szkolnym radiu, 30 uczniów.Rozbudzenie wrażliwości na piękno muzyki, muzykoterapia, umiejętność zachowania się w instytucji kultury.

 

linia

Zadanie nr 15

„Sprawni fizycznie - zdrowsi psychicznie”
- mgr Waldemar Możdżonek

65h gimnastyki korekcyjnej, 87h zajęć rekreacji ruchowej (siłownia, badminton, unihokej), 11 wyjazdów na basen z nauką pływania, 130 uczniów. Poprawa stanu fizycznego i psychofizycznego uczniów, nabycie umiejętności: pływania, gry w nowe dyscypliny sportowe, stworzenie możliwości spędzania czasu wolnego w weekendy, ferie i wakacje, profilaktyka poprzez sport.

linia