http://www.trzymajsteryswejkariery.witryna.info/

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

Trzymajsteryswejkariery

linia

Wyjazd do Kielc 20 marca 2009

20 marca odbyła się wycieczka do Kielc, podczas której odwiedzili¶my Muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego i redakcję Echa Dnia.
W Muzeum zobaczyli¶my miejsce, gdzie pisarz i jego koledzy pobierali lekcje oraz elementy wystroju stancji, na której mieszkał, m. in. półkę na ksi±żki i fragment łóżka. Poznali¶my też kilka ciekawych faktów z życia Stefana Żeromskiego. Dowidzieli¶my się, że podobnie jak niektórzy nasi koledzy nie dostawał promocji do następnej klasy. Okazało się, że Żeromski miał również problemy z matur±. Kolejnym etapem naszej wyprawy była redakcja gazety "Echo Dnia". Jeden z pracowników oprowadził nas, opowiedział jak powstaje gazeta i na jakich obszarach jest wydawana. Mogli¶my też zobaczyć miejsce pracy dziennikarzy i redaktora.
Około godziny 12.30 zadowoleni i u¶miechnięci wrócili¶my do Górna.
M.P.
linia

ZAJĘCIA W SZKOLE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W ramach dodatkowych zajęć języka angielskiego z nasz± pani± mgr Iwon± Kot wyjechali¶my na wycieczkę do szkoły językowej w Kielcach. Na zajęciach byli¶my podzieleni na dwie grupy.
Doskonalili¶my swój warsztat językowy.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Następne zajęcia z wykładowcami maj± się odbyć w naszej szkole.

/aby obejrzeć zdjęcie w cało¶ci należy klikn±ć na miniaturkę/

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

linia

W ramach projektu organizowane s± wyjazdy na zajęcia i pokazy do kieleckich szkół wyższych.
Dotychczas byli¶my w Uniwersytecie ¦więtokrzyskim na zajęciach w instytucie matematyki i fizyki.

linia

Matematykę przyswajali¶my sobie poprzez układanki origami.

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

linia

Wiedzę z fizyki doskonalili¶my w obserwatorium astronomicznym i w planetarium.

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

Trzymajsteryswejkariery Trzymajsteryswejkariery

linia